kode

kode

<?php
ini_set ('vertoon_foute', 1);
require_once ('PHPExcel.php');
require_once ('PHPExcel / IOFactory.php');
include_once ('../../../ wp-load.php');
$ objPHPExcel = nuwe PHPExcel ();
globale $ wpdb;
// $ objPHPExcel-> getActiveSheet ();

$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('A1', 'Donasieverslae');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> mergeCells ('A1: C1 ′, ”);
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('A2', 'SI');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('B2', 'Projek');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('C2', 'Subprojek');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('D2', 'Ligging');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('E2', 'Totaal');

$ file = 'Donasie'. tyd (). '.xlsx'; //
// $ objWriter = PHPExcel_IOFactory :: createWriter ($ objPHPExcel, 'Excel2007');
// $ objWriter-> opslaan (“upload / excelsheet /”. $ file);
// Hernoem werkblad
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> setTitle ('Prysmatriks');

// Stel aktiewe vel-indeks in die eerste vel, sodat Excel dit as die eerste vel oopmaak
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0);

$ startdate = $ _REQUEST ['exportstartdate']. ' 00:00:00 ′;
$ enddate = $ _REQUEST ['exportenddate']. ' 00:00:00 ′;

$ queryexport = ("SELECT". $ wpdb-> prefix. "user_donating. *,". $ wpdb-> prefix. "seleksies. *, som (". $ wpdb-> prefix. "user_donating.total_amt) as totale bedrag VANAF ". $ Wpdb-> voorvoegsel." Gebruiker_donering LINKS JOIN ". $ Wpdb-> voorvoegsel." Seleksies AAN ". $ Wpdb-> voorvoegsel." User_donating.selection_id = ". $ Wpdb-> voorvoegsel." Selections.uniqetime_id WAAR gepos_datum tussen ''. $ startdatum. '' EN ''. $ einddatum. '' GROEP per projek, sub_projek, plek ');

$ result = mysql_query ($ queryexport);
$ header = ”;
$ i = 3;
$ j = 1;

terwyl ($ row = mysql_fetch_array ($ resultaat)) {
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('A'. $ i, $ j);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('B'. $ i, $ row ['project']);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('C'. $ i, $ row ['sub_project']);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('D'. $ i, $ ry ['location']);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('E'. $ i, '£' .nummer_format ($ ry ['totalamount'], 2));

$ I ++;
$ J ++;
}

$ objWriter = PHPExcel_IOFactory :: createWriter ($ objPHPExcel, 'Excel2007 ′);
$ objWriter-> stoor (“upload / excelsheet /”. $ file);
$ file_url = 'upload / excelsheet /'.$ lêer;

kop ('Content-Type: application / vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
kop ("Content-Disposition: attachment; filename =". $ file);
koptekst (“Cache-Control: moet herwaardeer word, post-check = 0, pre-check = 0 ″);
ob_end_clean ();
readfile ($ file_url);
uitgang;

?>Nood te help? Klik hier vir aanlyn hulp